การถ่ายทอดองค์ความรู้ พนักงานระดับ 11 จะต้องถ่ายทอดและสรุปองค์ความรู้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่

การถ่ายทอดองค์ความรู้ พนักงานระดับ 11  จะต้องถ่ายทอดและสรุปองค์ความรู้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่  

 

jirat
23.06.2564 เวลา 15:02 น.
IP : 192.168.12.250
icon-coment0 ความคิดเห็น

*** เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น ***