imageslist
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เป็นการแนะนำเมนู และส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ เช่น องค์ความรู้ รฟม. คลังความรู้ ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น...
29.04.2563 เวลา 10:41 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view541
imageslist
รายชื่อทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. KM MRTA FACILITATOR
15.08.2564 เวลา 15:57 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view517
imageslist
กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ซึ่ง ผวก.ได้ลงนามประกาศนโยบาย km เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563...
08.07.2563 เวลา 11:20 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view501
imageslist
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
17.02.2563 เวลา 09:21 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view499
imageslist
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
15.08.2564 เวลา 16:07 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view493
imageslist
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
17.02.2563 เวลา 09:40 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view485
imageslist
โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต...
03.02.2563 เวลา 14:00 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view475
ข้อมูลทั้งหมด : 66 รายการ