imageslist
ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management
18.10.2564 เวลา 16:34 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view42
imageslist
คลิปวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021
29.09.2564 เวลา 21:34 น.
icon-favorite0
icon-view125
imageslist
การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร
17.09.2564 เวลา 10:15 น.
icon-favorite0
icon-view179
imageslist
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
15.08.2564 เวลา 16:07 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view179
imageslist
รายชื่อทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. KM MRTA FACILITATOR
15.08.2564 เวลา 15:57 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view178
imageslist
"สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม." เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยสถาบันดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยกู้ภัยและงานดับเพลิง เพื่อฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ งานด้านการรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรขององค์กรในระ...
11.08.2564 เวลา 09:55 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view85
imageslist
วิดีทัศน์สื่อสารนโยบายการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมของ รฟม....
02.08.2564 เวลา 14:23 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view517
imageslist
การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน องค์ความรู้ พนักงาน รฟม. โดยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการฯ รฟม. และรักษาการ ผอ.ฝพค....
21.05.2564 เวลา 15:05 น.
icon-favorite0
icon-comment1
icon-view838
imageslist
ทีม “K-9 รฟม.” ฮีโร่ 4 ขา ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
11.05.2564 เวลา 15:42 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view167
imageslist
Knowledge Management Implementation
17.02.2564 เวลา 13:55 น.
icon-favorite0
icon-comment0
icon-view252
ข้อมูลทั้งหมด : 43 รายการ