ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่

- ทำไมองค์กรต้องมีทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- บทบาทหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
 
 
 
 
icon-comment0
icon-view385
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 15.08.2564 เวลา 16:07 น.
Related
icon-link
Recommend
icon-plus