รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร     (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564
             
องค์ความรู้ การบริหารข้อมูลและเอกสาร
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือการจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารลงบนระบบสารสนเทศ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และเอกสารระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view226
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.06.2564 เวลา 10:39 น.
Most Viewed
icon-plus