รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง     (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564
             
องค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการพัฒนาพื้นที่ รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development) ประกอบด้วย การออกแบบผังการให้บริการของสถานีรถไฟฟ้าการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบสถานีในเชิงพาณิชย์ การเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่อง จากการให้บริการรถไฟฟ้า

 

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view229
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.06.2564 เวลา 10:35 น.
Most Viewed
icon-plus