องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า
คำนิยาม
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้า ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารในการให้บริการรถไฟฟ้า การคัดเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางในสถานี สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  งานรักษาความปลอดภัย งานดับเพลิง งานกู้ภัย และแนวทางแก้ไขในการให้บริการรถไฟฟ้า 
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view48
ผู้สร้าง : Sitpong.k
วันที่สร้าง : 13.06.2565 เวลา 09:44 น.
Most Viewed
icon-plus
Recommend
icon-plus