ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. ประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่

- ทำไมองค์กรต้องมีทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- บทบาทหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้
- แนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้

 

 
 

 

icon-comment0
icon-view183
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 15.09.2564 เวลา 20:19 น.
Recommend
icon-plus
 • cover-image
  เครื่องมือการจัดการความรู้ KM TOOL

  การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญ เนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเป็นความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่อยู่ในเอกสาร คู่มือปฏิบัติ ทฤษฎีต่างๆ (Explicit Knowledge) ที่กระจายเป็นทุกส่วนงาน เมื่อบุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือย้ายข้ามสายงาน ทำให้ความรู้ในเรื่องที่สำคัญอาจสูญหายไปกับตัวบุคคลได้ เครื่องมือจัดการความรู้ (KM TOOL) เป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กร มีหลายประเภทซึ่งองค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทขององค์กร และตรงต่อกลุ่มเป้าหมายที่จัดการความรู้

  21.09.2019
 • cover-image
  เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ “เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)” นำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.เครื่องมือในการทำ KM นั้นมีมากมายและต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการออกแบบการทำ KM เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด

  29.10.2019