รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2563    
               
องค์ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้าง
คำนิยาม ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับราคาและพัสดุ สินค้า หรือบริการที่จัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดจ้างงานที่มีความซับซ้อน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนและข้อควรระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view412
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 29.09.2563 เวลา 18:12 น.
Most Viewed
icon-plus