เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-comment0
icon-view449
ผู้สร้าง : peeranat
วันที่สร้าง : 09.12.2562 เวลา 13:37 น.
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)

  คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจจับข้อมูล ควบคุมข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกภายในองค์กร และป้องกันมัลแวร์อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องได้รับความร่วมมือในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยจึงจะสามารถป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  27.05.2020
 • cover-image
  ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกล่าวถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2 ที่รัฐบาลได้ทำการปรับแก้ไข เพื่อขยายความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานต่างๆ มากขึ้น โดยขยายขอบเขตไปถึงลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์

  20.12.2019