การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค บริเวณสถานีวัดมังกรฯ บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

     เนื่องจาก บริเวณดังกล่าวมีผู้เช่าซึ่งได้อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจค้าขายมาเป็นเวลานานหลายสิบปี อีกทั้งผู้เช่าได้ทำการเช่าต่อจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าสำรวจจึงได้รับการต่อต้านจากกลุ่มผู้เช่า และผู้เช่าไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ หรือให้ถ้อยคำใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ รฟม. จึงได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพย์สินฯ ในฐานะผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเจรจาและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เช่า ต่อมาผู้เช่าจึงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ รฟม. ดำเนินการเข้าสำรวจและบันทึกถ้อยคำ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ รฟม. ในวันเข้าสำรวจเพื่อพูดคุยกับผู้เช่าด้วย ทำให้ รฟม. สามารถดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวและส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัท ผู้รับจ้างก่อสร้างได้

icon-comment0
icon-view263
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 25.11.2563 เวลา 15:58 น.
Most Viewed
icon-plus