เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view679
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 01.07.2563 เวลา 09:29 น.
Most Viewed
icon-plus
 • cover-image
  KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ เรื่อง เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) ซึ่งเครื่องมือในการทำ KM นั้นมีมากมายและต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการออกแบบการทำ KM เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุดในบทความนี้เราได้แบ่งเครื่องมือ KM ออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ เครื่องมือ KM ที่ไม่ใช้ IT และ เครื่องมือ KM ที่ใช้ IT

  17.10.2019
 • cover-image
  เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.

  บทความส่งเสริมการเรียนรู้ “เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools)” นำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.เครื่องมือในการทำ KM นั้นมีมากมายและต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม การรู้จักเครื่องมือ KM ที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีทางเลือกและลูกเล่นในการออกแบบการทำ KM เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด

  29.10.2019
 • cover-image
  ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.

  ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้กระบวนการจัดการความรู้ของ รฟม. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยช่องทางการสื่อสารนั้นถือได้ว่าเป็น การถ่ายทอดข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการให้ได้รับข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันการสื่อสารก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่สำคัญเพื่อให้บุคลากรทราบถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

  09.10.2019