สามารถดาวโหลดข้อมูล โดยคลิก Link 

https://km.mrta.co.th/mrtadb/downloadfile/5fe033d9630b8/