สามารถดาวโหลดข้อมูล โดยคลิก Link 

https://km.mrta.co.th/mrtadb/downloadfile/600a4c4ae689e/