สามารถดาวโหลดข้อมูล โดยคลิก Link  

 https://km.mrta.co.th/th/article/detail/2019-06-05-19-50-43/2020-10-30-16-16-24