สามารถดาวโหลดข้อมูล โดยคลิก Link  

 https://km.mrta.co.th/mrtadb/downloadfile/6130ac0001ea8/