การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

 

1) ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน

 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน 

 

 

3) กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

 

icon-comment0
icon-view629
ผู้สร้าง : peeranat
วันที่สร้าง : 05.10.2563 เวลา 11:23 น.
Related
icon-link
Most Viewed
icon-plus