กระบวนการจัดการความรู้ของ รฟม. (km mrta model) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร ประกอบด้วย

5 กระบวนการที่สำคัญได้แก่ 

  1. สำรวจและวิเคราะห์ความรู้
  2. จัดเก็บความรู้
  3. การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  4. การประเมินและตรวจสอบความรู้
  5. การปรับปรุงความรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ อยู่บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ขององค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รฟม. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-comment0
icon-view146
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 20.09.2562 เวลา 22:54 น.
Most Viewed
icon-plus