เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ pdf  ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560  จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
icon-view388
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 10.07.2562 เวลา 04:14 น.