บทความส่งเสริมการเรียนรู้ “รับมืออย่างไร กับสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5”

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่บุคลากร รฟม. และผู้ที่สนใจ ทราบถึง

- สาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5

- อันตรายจากฝุ่น PM 2.5

- การป้องกันและดูแลตนเองและการใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

และติดตามสถานการณ์รายงานผลค่าฝุ่นละออง โดยสแกน QR CODE ในแผ่นประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

ร่วมส่งเสริมและพัฒนา รฟม. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM MRTA)

แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

icon-view182
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 10.07.2562 เวลา 04:14 น.