โดยสามารถดูรายละเอียดและร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ : 

  www.nesdf.go.th  (เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 

 

 

icon-view159
ผู้สร้าง : Admin1
วันที่สร้าง : 12.07.2562 เวลา 07:59 น.