• การยืดเหยียดร่างกาย (Stretching Exercises) ตามหลักการยศาสตร์
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล

รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล เป็นการประชาสัมพันธ์ใช้โซเซียลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. จัดทำโดยแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-calendar25.05.2564 เวลา 15:38 น.
thumb_news
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน

 ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งพนักงานการเงินและพนักงานขับรถยนต์

icon-calendar16.07.2564 เวลา 14:44 น.
thumb_news
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 Click Link เพื่ออ่าน >> https://drive.google.com/file/d/1OAzHZ3RJ3r13Sm146GmdQRz6KvHpKXND/view?usp=sharing

icon-calendar15.07.2564 เวลา 13:28 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 838
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 974
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 913
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

03.05.2022
 • icon-view79
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การชี้แจง เรื่อง "Template รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทในที่ประชุมสายรอง "

03.05.2022
 • icon-view31
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.3

03.05.2022
 • icon-view25
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.2

02.05.2022
 • icon-view37
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.1

การชี้แจง เรื่อง "Template รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทในที่ประชุมสายรอง "
การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.3
การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.2
การสื่อสารการจัดทำแผนที่ความรู้และการจัดทำองค์ความรู้ EP.1
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link