• คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
  • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
  • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
  • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
  • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
  • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
  • วัฒนธรรมนวัตกรรม
  • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ  (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
  • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
  • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
  • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
  • กระบวนการจัดการความรู้
  • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website)  ประจำปี 2562
  • Banner Slide1
  • Banner Slide3
  • Banner Slide4
แนะนำ

บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

บทความ

01 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

  • icon-view 80
  • icon-favorite 0
  • icon-comment 0
03 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

  • icon-view 225
  • icon-favorite 0
04 2019

วัฒนธรรมนวัตกรรม

  • icon-view 117
  • icon-favorite 0
  • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

29.04.2020
  • icon-view8
  • icon-favorite0
  • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เป็นการแนะนำเมนู และส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ เช่น องค์ความรู้ รฟม. คลังความรู้ ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น

17.02.2020
  • icon-view78
  • icon-favorite1
  • icon-comment0

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
  • icon-view54
  • icon-favorite0
  • icon-comment0

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
  • icon-view59
  • icon-favorite0
  • icon-comment0

งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม.
หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
box-square

กระดานสนทนา

It is a long established fact that a reader
ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้หัวข้อ ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า โดยสามารถตั้งกระทู้คำถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางนี้ ได้ตลอด 24 ชม.    โ ผ่านระบบ E-Learning 
  • icon-view31
  • icon-comment0
โดย Admin1
27.04.2563 เวลา 11:19 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
  • icon-view141
  • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 08:34 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
  • icon-view130
  • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 02:00 น.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link