• สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แนะนำ

                  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ (KM Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564                   องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรมากกว่า

ณ เวลานี้ถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง แต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงหรือไม่?

บทความเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้าที่ใช้สำหรับใช้ขออนุมัติโครงการรถไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยการศึกษาหลักอยู่ 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) การศึกษาทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast) 2) การศึกษาวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม 3) การศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านเทคนิค 4) การศึกษาทบทวนแผนการเดินรถ (System Operation Plan) 5) การศึกษาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 6) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 7) การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ และ 8) การศึกษาแนวทางดำเนินโครงการที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟฟ้า โดยในแต่ละการศึกษาจะมีรายละเอียดความสำคัญแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาโครงการนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและการลงทุนต่อไปหรือไม่

thumb_news
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน

 ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งพนักงานการเงินและพนักงานขับรถยนต์

icon-calendar16.07.2564 เวลา 14:44 น.
thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
คำขวัญส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รฟม.

วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม."

icon-calendar03.03.2564 เวลา 14:36 น.
thumb_news
สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME

สัญญาณบอกเหตุว่าคุณอาจเป็น OFFICE SYNDROME เป็นการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME และแนวทางการแก้ไขอาการดังกล่าว

icon-calendar18.11.2564 เวลา 17:33 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 715
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 879
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 811
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

18.10.2021
 • icon-view83
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management

29.09.2021
 • icon-view175
 • icon-favorite0

คลิปวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021

17.09.2021
 • icon-view236
 • icon-favorite0

การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร

15.08.2021
 • icon-view242
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management
กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021
การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link