• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • วิดีทัศน์งานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโครงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แนะนำ

คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจจับข้อมูล ควบคุมข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกภายในองค์กร และป้องกันมัลแวร์อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องได้รับความร่วมมือในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยจึงจะสามารถป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน

 ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง การค้ำประกันผู้ปฏิบัติงาน พนักงานตำแหน่งพนักงานการเงินและพนักงานขับรถยนต์

icon-calendar16.07.2564 เวลา 14:44 น.
thumb_news
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 Click Link เพื่ออ่าน >> https://drive.google.com/file/d/1OAzHZ3RJ3r13Sm146GmdQRz6KvHpKXND/view?usp=sharing

icon-calendar15.07.2564 เวลา 13:28 น.
thumb_news
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

icon-calendar20.04.2564 เวลา 09:49 น.
thumb_news
รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล

รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล เป็นการประชาสัมพันธ์ใช้โซเซียลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. จัดทำโดยแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-calendar25.05.2564 เวลา 15:38 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 565
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 751
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 696
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

17.09.2021
 • icon-view21
 • icon-favorite0

การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร

15.08.2021
 • icon-view34
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.

15.08.2021
 • icon-view45
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

รายชื่อทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม. KM MRTA FACILITATOR

11.08.2021
 • icon-view40
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

"สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม." เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยสถาบันดังกล่าวได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านรักษาความปลอดภัยกู้ภัยและงานดับเพลิง เพื่อฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ งานด้านการรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรขององค์กรในระบบราง และรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ด้วยหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐานสากล จากทีมวิทยากรมืออาชีพ ผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ รฟม.ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
รายชื่อทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
มาร่วมทำความรู้จักสถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link