• ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • กระบวนการจัดการความรู้
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
แนะนำ

คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware) เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงจากไวรัส ประเภทมัลแวร์ เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ จากมัลแวร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาการฝังตัว แพร่กระจายและโจมตีอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ที่สามารถตรวจจับข้อมูล ควบคุมข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกภายในองค์กร และป้องกันมัลแวร์อาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามต้องได้รับความร่วมมือในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานด้วยจึงจะสามารถป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร

คำนิยาม 7 องค์ความรู้หลักขององค์กร

thumb_news
กระบวนการจัดการความรู้ของ รฟม.

กระบวนการจัดการความรู้ของ รฟม. (km mrta model) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร ประกอบด้วย 5 กระบวนการที่สำคัญได้แก่ สำรวจและวิเคราะห์ความรู้ จัดเก็บความรู้ การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินและตรวจสอบความรู้ การปรับปรุงความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ อยู่บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และเป็นวัฎจักรการเรียนรู้ขององค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งเสริมและพัฒนา รฟม. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

icon-calendar20.09.2562 เวลา 22:54 น.
thumb_news
โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) ฯ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญพนักงานระดับ 5 – 6 ทุกส่วนงานฝ่าย/สำนัก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM WEBSITE) หัวข้อกิจกรรม KM และหน้าแรกของระบบงาน Intranet รฟม. หัวข้อข่าวทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 1253

icon-calendar03.02.2563 เวลา 14:17 น.
thumb_news
แผนพัฒนาองค์กร รฟม.

icon-calendar10.07.2562 เวลา 04:14 น.

บทความ

01 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 150
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
03 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 250
 • icon-favorite 0
04 2019

วัฒนธรรมนวัตกรรม

 • icon-view 169
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

29.04.2020
 • icon-view34
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เป็นการแนะนำเมนู และส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ เช่น องค์ความรู้ รฟม. คลังความรู้ ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น

17.02.2020
 • icon-view96
 • icon-favorite1
 • icon-comment0

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view70
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view74
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม.
หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
box-square

กระดานสนทนา

It is a long established fact that a reader
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
 • icon-view159
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 08:34 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view146
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 02:00 น.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link