• สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แนะนำ

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือ ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ขององค์กร ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ในการสร้างให้บุคลากรและองค์กร เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) อันจะนำไปสู่การบริหารทุนมนุษย์(Human Capital) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร

สัญญาณบอกเหตุว่าคุณอาจเป็น OFFICE SYNDROME เป็นการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME และแนวทางการแก้ไขอาการดังกล่าว

thumb_news
สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME

สัญญาณบอกเหตุว่าคุณอาจเป็น OFFICE SYNDROME เป็นการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME และแนวทางการแก้ไขอาการดังกล่าว

icon-calendar18.11.2564 เวลา 17:33 น.
thumb_news
การใช้บัตรและเหรียญโดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการจอดรถยนต์ตามที่ รฟม. กำหนด

การใช้บัตรและเหรียญโดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการจอดรถยนต์ตามที่ รฟม. กำหนด เช่น บัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ เหรียญโดยสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

icon-calendar24.02.2564 เวลา 14:40 น.
thumb_news
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 Click Link เพื่ออ่าน >> https://drive.google.com/file/d/1OAzHZ3RJ3r13Sm146GmdQRz6KvHpKXND/view?usp=sharing

icon-calendar15.07.2564 เวลา 13:28 น.
thumb_news
รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล

รู้ไว้เพราะเราใช้โซเซียล เป็นการประชาสัมพันธ์ใช้โซเซียลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. จัดทำโดยแผนกความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสารสนเทศ กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon-calendar25.05.2564 เวลา 15:38 น.
thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 655
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 832
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 778
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

18.10.2021
 • icon-view41
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management

29.09.2021
 • icon-view124
 • icon-favorite0

คลิปวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021

17.09.2021
 • icon-view177
 • icon-favorite0

การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร

15.08.2021
 • icon-view178
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management
กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021
การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link