• KMDAY คลิปย้อนหลัง
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • วิดีทัศน์งานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโครงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แนะนำ

KM MRTA ร่วมกับ ฝกท. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ หัวข้อ การจัดการความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่านออนไลน์ Zoom Meetingโดยมี ผอ.ฝกท. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานในสังกัด

thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

icon-calendar13.05.2564 เวลา 09:45 น.
thumb_news
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

icon-calendar20.04.2564 เวลา 09:49 น.
thumb_news
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับสูง)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับสูง)

icon-calendar20.04.2564 เวลา 09:30 น.
thumb_news
คำขวัญส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รฟม.

วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม."

icon-calendar03.03.2564 เวลา 14:36 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 612
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 794
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 744
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

18.10.2021
 • icon-view6
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management

29.09.2021
 • icon-view93
 • icon-favorite0

คลิปวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021

17.09.2021
 • icon-view116
 • icon-favorite0

การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร

15.08.2021
 • icon-view127
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.

ประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Management
กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้... แนวชีวิตวิถีใหม่ KM MRTA DAY 2021
การสื่อสารประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง KM ช่วยจัดการปัญหาองค์กรได้อย่างไร
ขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบเครื่องมือการคัดเลือกทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู้ รฟม.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link