• ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับต้น)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับสูง)
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • วิดีทัศน์งานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโครงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • นโยบายการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
แนะนำ

บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

thumb_news
โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

icon-calendar13.05.2564 เวลา 09:45 น.
thumb_news
ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย Kick Off เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย Kick Off วันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. และประชาสัมพันธ์พนักงานระดับ 7 ทุกท่าน (ไม่มีตำแหน่งทางการบริหาร) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2564

icon-calendar13.05.2564 เวลา 09:18 น.
thumb_news
การใช้บัตรและเหรียญโดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการจอดรถยนต์ตามที่ รฟม. กำหนด

การใช้บัตรและเหรียญโดยสารชำระค่าโดยสารและค่าบริการจอดรถยนต์ตามที่ รฟม. กำหนด เช่น บัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ เหรียญโดยสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น

icon-calendar24.02.2564 เวลา 14:40 น.
thumb_news
แนะนำช่องทางออนไลน์ในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

ศรส.สสอ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ท่านไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ได้

icon-calendar22.01.2564 เวลา 13:42 น.
thumb_news
คำขวัญส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รฟม.

วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม."

icon-calendar03.03.2564 เวลา 14:36 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 402
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 622
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 564
 • icon-favorite 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

11.05.2021
 • icon-view2
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ทีม “K-9 รฟม.” ฮีโร่ 4 ขา ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

17.02.2021
 • icon-view87
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

Knowledge Management Implementation

25.11.2020
 • icon-view108
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า

18.11.2020
 • icon-view124
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอแนะนำขั้นตอนการติดตั้งคานเหล็ก หรือ Steel Guideway Beam ซึ่งมีความยาว 60 เมตร (ยาวกว่าคานคอนกรีต) จุดแรกของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ที่จะต้องสร้างคานทางวิ่ง (ระหว่างสถานีศรีกรีฑา - สถานีพัฒนาการ) ข้ามผ่านพื้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรึ สายใหม่ หรือมอเตอร์เวย์ โดยไม่มีเสารองรับกึ่งกลางคาน ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ยังมีแผนจะติดตั้งคานทางวิ่งแบบ Steel Guideway Beam ในจุดอื่นๆ อีก 5 แห่ง ได้แก่ บริเวณข้ามคลองลาดพร้าว บริเวณข้ามคลองบางซื่อ บริเวณข้ามคลองสำโรง บริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว และบริเวณแยกบางกะปิ

ทีม “K-9 รฟม.” ฮีโร่ 4 ขา ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
Knowledge Management Implementation
การตอบสนองเหตุการณ์ กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายกราดยิง (Active Shooter) ในระบบรถไฟฟ้า
Monorail Yellow Line : ขั้นตอนการติดตั้ง Steel Guideway Beam ข้ามมอเตอร์เวย์
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link