• นโยบายการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
แนะนำ

บทความเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า เป็นการเผยแพร่และอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ รฟม. ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (2) หน่วยงานรับโครงการจากแผนแม่บทฯ ไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนของโครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ (3) การก่อสร้างโครงการ และ (4) การเปิดให้บริการโครงการ โดยในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ข้อกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างกัน รวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ/หรือ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแตกต่างกันด้วย

คำนิยาม 7 องค์ความรู้หลักขององค์กร

thumb_news
ประชาสัมพันธ์ นโยบายการจัดการนวัตกรรม รฟม.

นโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

icon-calendar21.09.2563 เวลา 13:55 น.
thumb_news
แผนพัฒนาองค์กร รฟม.

icon-calendar10.07.2562 เวลา 04:14 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 140
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 271
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 316
 • icon-favorite 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

13.08.2020
 • icon-view20
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

น้องทันใจพาชม อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองบ้านม้า ของรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

11.08.2020
 • icon-view19
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

08.07.2020
 • icon-view48
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ซึ่ง ผวก.ได้ลงนามประกาศนโยบาย km เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563

29.04.2020
 • icon-view78
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เป็นการแนะนำเมนู และส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ เช่น องค์ความรู้ รฟม. คลังความรู้ ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น

น้องทันใจพาชม อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีคลองบ้านม้า ของรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ
ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล
นโยบายด้านการจัดการความรู้ รฟม.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม.
box-square

กระดานสนทนา

It is a long established fact that a reader
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
 • icon-view199
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 08:34 น.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link