• การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
แนะนำ

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงเครื่องมือ ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ขององค์กร ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร ในการสร้างให้บุคลากรและองค์กร เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) อันจะนำไปสู่การบริหารทุนมนุษย์(Human Capital) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร

บทความส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา

thumb_news
โครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) ฯ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญพนักงานระดับ 5 – 6 ทุกส่วนงานฝ่าย/สำนัก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรที่พร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery) เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ และศึกษาดูงานแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลการสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM WEBSITE) หัวข้อกิจกรรม KM และหน้าแรกของระบบงาน Intranet รฟม. หัวข้อข่าวทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 1253

icon-calendar03.02.2563 เวลา 14:17 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 82
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 205
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 280
 • icon-favorite 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

11.08.2020
 • icon-view1
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดแนวเส้นทาง มีระยะทางทั้งสิ้น 30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถานี มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินที่สถานีรัชดา (สถานีลาดพร้าวของสายสีน้ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สาย คือ สายสีเทาของกรุงเทพ สายสีส้มบริเวณทางแยกลำสาลี รถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยาน (Airport Rail Link) บริเวณทางแยกต่างระดับพระราม 9 และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่สถานีสำโรง

08.07.2020
 • icon-view22
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ ซึ่ง ผวก.ได้ลงนามประกาศนโยบาย km เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563

29.04.2020
 • icon-view59
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เป็นการแนะนำเมนู และส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ฯ เช่น องค์ความรู้ รฟม. คลังความรู้ ฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า เป็นต้น

17.02.2020
 • icon-view114
 • icon-favorite1
 • icon-comment0

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม

ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล
นโยบายด้านการจัดการความรู้ รฟม.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม.
หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
box-square

กระดานสนทนา

It is a long established fact that a reader
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
 • icon-view183
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 08:34 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view170
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 02:00 น.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link