• การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • กระบวนการจัดการความรู้
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) ประจำปี 2562
 • Banner Slide1
 • Banner Slide3
 • Banner Slide4
แนะนำ

การเผยแพร่องค์ความรู้การสร้าง Best Practice ในการปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญ เนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเป็นความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในตัวบุคคล

thumb_news
การเผยแพร่องค์ความรู้การสร้าง Best Practice ในการปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

การเผยแพร่องค์ความรู้การสร้าง Best Practice ในการปรับปรุงทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561

icon-calendar07.06.2562 เวลา 16:19 น.

บทความ

02 2020

ในปีงบประมาณ 2561-2562 รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์ก...

 • icon-view 162
 • icon-favorite 0
03 2019

วัฒนธรรมนวัตกรรม

 • icon-view 80
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2019

การจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเล็งเห็นถึง...

 • icon-view 115
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

17.02.2020
 • icon-view47
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view33
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

17.02.2020
 • icon-view37
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

17.02.2020
 • icon-view41
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)

หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
งานก่อสร้างโ่ครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (สายสีแดง)
box-square

กระดานสนทนา

It is a long established fact that a reader
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที รับชมได้ที่ https://youtu.be/1ROEzlJjvns  
 • icon-view120
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 08:34 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view109
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 02:00 น.
ชื่อชุด "สถานีที่เชื่อมติด เพื่อชีวิตได้ไปต่อ" ความยาว 30 วินาที https://youtu.be/1ROEzlJjvns
 • icon-view111
 • icon-comment0
โดย Bhubeth
08.09.2560 เวลา 01:27 น.
ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link