• ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม
 • การชี้แจง การใช้ ระบบเว็บไซต์ KM และ การใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการความรู้
 • วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
 • การจัดการความรู้ในองค์กร
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
thumb_news
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

icon-calendar05.08.2565 เวลา 14:16 น.
thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2563 เวลา 11:23 น.
thumb_news
คำขวัญส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รฟม.

วัฒนธรรมองค์กร รฟม. จะเข้มแข็งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในองค์กร มาช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม MRTA ซึ่งสามารถจดจำได้ง่าย ๆ ดังนี้ "รอบรู้และสร้างสรรค์ เคารพให้เกียรติกัน มุ่งมั่นสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสิ่งดีเพื่อ รฟม."

icon-calendar03.03.2564 เวลา 14:36 น.
thumb_news
แนะนำช่องทางออนไลน์ในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

ศรส.สสอ. ขอแนะนำช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกในการร้องเรียนและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ท่านไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ได้

icon-calendar22.01.2564 เวลา 13:42 น.

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 950
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 1051
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 1002
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

คลิปวิดีโอ

05.08.2022
 • icon-view12
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ รฟม. (MRTA Career Path) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

08.07.2022
 • icon-view116
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. ( KM Website) และการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการจัดการความรู้

27.06.2022
 • icon-view78
 • icon-favorite0

บทบาทผู้บริหาร กับการจัดการความรู้

24.06.2022
 • icon-view198
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร

ผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ รฟม. (MRTA Career Path) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. ( KM Website) และการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนด้านการจัดการความรู้
บทบาทผู้บริหาร กับการจัดการความรู้
วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร
box-square

บล็อก

ดาวน์โหลด
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link