• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • Practioner
 • การสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการความรู้
 • วิดีทัศน์งานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโครงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
 • การศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ของ รฟม.
 • ความรู้เรื่อง การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา
 • คำแนะนำสำหรับการปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ (Malware)
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายนอกองค์กร
 • การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอน
 • ขั้นตอนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
 • สมรรถนะขององค์กรและบุคลากร (รายการใหม่)
 • ลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ ใช้อย่างไร ไม่ติดคุก
 • พฤติกรรมเสี่ยงถูกขโมยข้อมูลบนโลกออนไลน์
 • วัฒนธรรมนวัตกรรม
 • โอกาสจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ๆ (Online Learning Platform) ในยุคดิจิทัล
 • เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กับกระบวนการจัดการความรู้ รฟม.
 • KM Tools เครื่องมือการจัดการความรู้
 • ช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้ รฟม.
 • “นวัตกรรม ทำเป็นทีม”
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
FOR YOU

ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย Kick Off วันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. และประชาสัมพันธ์พนักงานระดับ 7 ทุกท่าน (ไม่มีตำแหน่งทางการบริหาร) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2564

thumb_news
ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย Kick Off เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)

ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย Kick Off วันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. และประชาสัมพันธ์พนักงานระดับ 7 ทุกท่าน (ไม่มีตำแหน่งทางการบริหาร) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2564

icon-calendar13.05.2021 at 09:18
thumb_news
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

icon-calendar20.04.2021 at 09:49
thumb_news
การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน มีการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน

icon-calendar05.10.2020 at 11:23
thumb_news
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับสูง)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม On-line หัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ขององค์กร” (สำหรับผู้บริหารระดับสูง)

icon-calendar20.04.2021 at 09:30

บทความ

01 2020

การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เ...

 • icon-view 517
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
02 2020

องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (...

 • icon-view 708
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
04 2020

รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนสมรรถนะขององค์กรและบุคลากร ได้แก่ สมรร...

 • icon-view 650
 • icon-favorite 0
 • icon-comment 0
 

E - LEARNING

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

box-square

Clip Video

02.08.2021
 • icon-view132
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

วิดีทัศน์สื่อสารนโยบายการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมของ รฟม.

21.05.2021
 • icon-view645
 • icon-favorite0
 • icon-comment1

การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน องค์ความรู้ พนักงาน รฟม. โดยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการฯ รฟม. และรักษาการ ผอ.ฝพค.

11.05.2021
 • icon-view80
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

ทีม “K-9 รฟม.” ฮีโร่ 4 ขา ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT

17.02.2021
 • icon-view163
 • icon-favorite0
 • icon-comment0

Knowledge Management Implementation

นโยบายด้านการจัดการความรู้
 การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน องค์ความรู้ พนักงาน รฟม. ถ่ายทอดโดยนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี
ทีม “K-9 รฟม.” ฮีโร่ 4 ขา ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
Knowledge Management Implementation
Download
download-icon
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link
banner_link